Умови використання

Договір публічної оферти 

Прочитайте текст цього Договору публічної оферти, надалі – “Договір”,  і якщо Ви не згодні з яким-небудь його пунктом, чи не зрозуміли будь-який пункт Договору, пропонуємо Вам відмовитися від купівлі товару, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +38-068-337-90-30 чи написавши лист на адресу електронної пошти: info@sndct.com

У випадку прийняття умов Договору, Ви погоджуєтеся з усіма його умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі його положення.   

 

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Визначення термінів:

 

Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.sndct.com, включаючи всі його веб-сторінки.

Товар  товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення договору купівлі-продажу Товарів на визначених Продавцем умовах.

Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту. 

Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений власними силами Продавця або Компанією-перевізником.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів. 

Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних. 

Особистий кабінет  сторінка Сайту, що містить історію замовлень Користувача/Покупця, зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Особистий кабінет Користувача/Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача/Покупця та оформлення замовлень, об’єм якої визначається Продавцем самостійно. 

Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий; 

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором. 

Гаряча лінія – один із засобів інформаційної підтримки. 

Номер телефону Гарячої лінії:  +38-068-337-90-30. Гаряча лінія працює з 12:00 до 21:00 протягом тижня за виключенням святкових та вихідних днів.


1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Користувачів/Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). 

1.2. У разі прийняття умов цього Договору, тобто Публічної оферти Продавця, Користувач стає Покупцем.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. 

2.2. Договір поширюється на всі види Товарів і послуг, що представлені на Сайті. 

3. Реєстрація на Сайті

3.1. Реєстрація на Сайті здійснюється за адресою: https://www.sndct.com

3.2. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення. 

3.3. Спілкування Користувача / Покупця з представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Представлені фото-зразки містять один або більше видів Товару певного артикулу та текстову інформацію про артикул, доступні розміри, ціну за одиницю Товару та інше.

4.2. Відомості, розміщені на сайті  https://www.sndct.com мають виключно інформативний характер.

4.3. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який Товар, який є доступним для замовлення на Сайті.

4.4. У разі відсутності замовленого Товару, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Користувача/Покупця, повідомивши про це Користувача/Покупця за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті/ залишеними при оформленні Замовлення на Сайті або іншим способом.

4.5. Користувач/Покупець має право скасувати Замовлення зателефонувавши на номер Гарячої лінії. 

4.6. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений. 

Начало формы

Конец формы

4.7. Після оформлення Замовлення на Сайті Користувачу/Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті/ залишеними при оформленні Замовлення на Сайті або іншим способом. Менеджер, який обслуговує таке Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує спосіб і дату доставки, яка залежить від наявності Замовлених Товарів і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення. 

4.8. Очікувана дата доставки передачі Замовлення повідомляється Покупцеві менеджером, обслуговуючим Замовлення, по електронній пошті або при контрольному дзвінку Покупцеві. 

5. Ціна і порядок оплати

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на Сайті. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, що вказується на Сайті при оформленні Замовлення в момент його розміщення. 

5.2. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Сума Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару. 

5.3. Під замовленням Товару розуміється формування Замовлення і (або) його оплата готівкою або безготівковими коштами, в залежності від того, що настане раніше, за умови Акцепту цього Договору. 

5.4. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати: 

- готівковий розрахунок; 

- безготівковий розрахунок. 

5.5. Оплата Товару за готівковий розрахунок здійснюється: 

5.5.1. У роздрібному зазначеному в момент здійснення Замовлення магазині або в момент передачі Товару. 

5.5.2 Шляхом передачі грошових коштів кур'єру Продавця або платіжному агенту Продавця. 

5.6. Оплата Товару за безготівковим розрахунком здійснюється: 

5.6.1. Шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Продавця (за умови зазначення номера Замовлення); 

5.6.2. Шляхом використання електронних засобів платежу.

5.7. При частковій оплаті Товару Товар вважається сплаченим з дня внесення всієї суми грошових коштів в оплату за весь придбаний Товар. 

5.8. Оплата Товару здійснюється виключно у гривні.

5.9. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на поточний рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Користувача/Покупця з умовами цього Договору.

5.10. Ціна Товару, що вказана на Сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Користувачем/Покупцем Товар зміні не підлягає. 

5.11. До моменту зарахування коштів Покупця на поточний рахунок Продавця Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення. 

6. Доставка Товару

6.1. Доставка і повернення Замовлення виконується силами Продавця або службами доставки по території України (далі – «Компанії-перевізники») за рахунок Покупця, або шляхом самовивозу із зазначеного при Замовленні магазину. 

6.2. Загальний термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення і строку доставки. Термін обробки Замовлення – від одного робочого дня до трьох. Способи доставки погоджуються з менеджером Продавця.

6.3. Разом із Замовленням Одержувачу надаються передбачені чинним законодавством документи.

6.4. При отриманні Товару Одержувач зобов’язаний перевірити Товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.

6.5. У разі доставки Замовлення Компанією-перевізником шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Користувач/Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

6.6. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

7. Повернення Товару

7.1. Повернення Товару належної якості.

7.1.1. Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями). 

7.1.2. Покупець має право відмовитися від поставленого Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, що збережено товарний вид, споживчі властивості Товару, фабричну упаковку, ярлики та розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку). 

7.1.3. Повернення Товару належної якості, доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками, здійснюється за рахунок Покупця. 

7.2. Повернення Товару неналежної якості.

7.2.1. У випадку повернення Товару, що має істотний недолік відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками, Продавець повертає грошові кошти по факту повернення Товару. Витрати, пов’язані із доставкою такого Товару Покупцю Компанією-перевізником, покриваються за рахунок Продавця.

7.2.2. На взуття, що реалізується Продавцем, встановлено гарантійний строк у 30 (тридцять) календарних днів з дня продажу або початку сезону. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати в порядку, встановленому Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями):

1) пропорційного зменшення ціни; 

2) безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

8. Права та обов’язки Продавця

8.1. Продавець має право:

8.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;

8.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною;

8.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації чи оформленні Замовлення (або дзвінком оператора Call- центру на вказаний Покупцем номер телефону); 

8.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її  розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації;

8.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця; 

8.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

8.2. Продавець зобов’язується:

8.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

8.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;

8.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

8.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу;

8.2.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на Сайті. 

9. Права та обов’язки Користувача/Покупця

9.1. Користувач/Покупець має право:

9.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

9.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

9.1.3. Відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.

9.2.  Користувач/Покупець зобов’язується:

9.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитися з усіма її умовами та положеннями;

9.2.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

9.2.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

9.2.4. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем;

9.2.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Користувачем/Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення;

9.2.6. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення або реєстрації Користувача/Покупця на Сайті і діє до виконання всіх умов Договору. 

10. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

10.1. Сторони Договору несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору відповідно до законодавства України та цього Договору. 

10.2. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

10.3. Продавець не несе відповідальності за: незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей; зміст і правдивість інформації, що надається Користувачем/Покупцем при оформленні замовлення; затримки та перебої при обробці замовлення і доставки Товару, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю; за протиправні незаконні дії, здійснені Користувачем/Покупцем за допомогою даного йому доступу до мережі Інтернет; за передачу Користувачем/Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів –ІР, МАС-адреси, логін та пароль третім особам.

10.4. Користувач/Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.

10.5. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обгрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

10.6. Усі спори, що виникають між Сторонами у ході виконання цього Договору та пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.

10.7. У разі неможливості вирішення суперечок або розбіжностей, що виникли у зв’язку із цим Договором, шляхом переговорів, усі спори, розбіжності тощо, у тому числі, що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості. 

10.8. В питаннях, які не врегульовані цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

11. Форс-мажор 

11.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному законодавством порядку.

11.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміють дію непереборних сил, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін, появу яких Сторони не могли передбачити і яким не могли запобігти, та які включають, не обмежуючись цим, наступне: пожежі, повені, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища, зокрема, закриття шляхів, проток, перевалів, портів, а також війна, військові дії, блокади, страйки, ембарго та інші явища і дії, що роблять неможливим або суттєво заважають виконанню умов цього Договору Сторонами.

11.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно повідомити другу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

11.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

11.5. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин є довідка/сертифікат, видана(-ий) Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форм-мажорних обставин.

11.6. Із припиненням дій форс-мажорних обставин Сторона, яка потрапила під вплив таких обставин, зобов'язана негайно інформувати про це в письмовому вигляді другу Сторону. У такому повідомленні повинен бути зазначений строк, протягом якого передбачається виконати зобов'язання за Договором.

12. Застереження щодо збору та обробки персональних даних

12.1. При акцепті Договору Користувач/Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI “Про захист персональних даних”.

12.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача/Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

12.3. Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується Продавцем: для реєстрації Користувача/Покупця на Сайті та/або оформленні Замовлення;  при обробці Замовлення; для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем; для оцінки та аналізу роботи Сайту; для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем; для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій Продавцем.

12.4. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. 

Користувач/Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача/Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Користувача/Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

12.5. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі “Особистий кабінет”. 

12.6. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, Продавець може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.

13. Інші умови

13.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України. 

13.2. Цим Користувач/Покупець підтверджує та погоджується, що він не набуває ніякого права, титулу або інтересу на будь-яке найменування, логотип або знак для товарів та послуг (торгівельний знак) або іншого права інтелектуальної власності Продавця (контрагента Продавця) та/або афілійованих компаній, не використовує їх, не вводить в господарський обіг, окрім як для цілей цього Договору. Зазначені вище зобов’язання зберігають силу і після припинення дії Договору.

13.3. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач/Покупець повинен звернутися за номером Гарячої лінії.   

13.4. Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Гарячій лінії з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання за умови повідомлення Користувачів/Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятися Продавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів, а також з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором Гарячої лінії після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

13.5. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.

13.6. Сайт і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувачів/Покупців або без такого. 

13.7. Якщо будь-яке положення (умова), яке має місце в цьому Договорі або в будь-якому іншому документі, пов’язаному з ним, стає недійсним, незаконним, - дія та виконання положень цього документу, які залишились, не будуть ніяким чином порушені або послаблені, а таке положення (умова) буде вважатися виключеним з Договору.

13.8. Заголовки, включені до цього Договору, використовуються виключно для зручності та не повинні розглядатися або тлумачитися як такі, що мають істотний зміст при інтерпретації значення будь-якого положення цього Договору.